ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

Η ψυχολογική και λογοπεδική προσέγγιση στην αξιολόγηση και θεραπεία παιδιών και ενηλίκων με εξελικτικές ή επίκτητες διαταραχές στην ομιλία, στη ροή και την οργάνωση του προφορικού και του γραπτού λόγου.

Ο συνδυασμός των δύο ειδικοτήτων είναι καθοριστικός για την αποτελεσματικότητα και τη διάρκεια της θεραπευτικής παρέμβασης. Το οικογενειακό περιβάλλον ενημερώνεται, συμμετέχει και γενικεύει τους θεραπευτικούς στόχους.