ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ [NAMING]

Στόχος του ψηφιακού προγράμματος είναι να βοηθήσει στην ανάκληση της φωνολογικής και ορθογραφικής αναπαράστασης της λέξης-στόχος.

Αρχικά ο ασθενής ακούει ένα χαρακτηριστικό ήχο (πχ. το γαύγισμα ενός σκύλου). Αν δεν μπορεί να ανακαλέσει τη λέξη-στόχο τότε εμφανίζεται η αντίστοιχη εικόνα. Αν έχει δυσκολία να ονοματίσει την εικόνα τότε  εμφανίζεται μια καρτέλα με την αντίστοιχη γραπτή λέξη. Αν το άτομο συνεχίζει να έχει δυσκολίες τότε ακούγεται από τα ηχεία του υπολογιστή η λέξη στόχος και ο ασθενής καλείται να την επαναλάβει.