ΕΡΕΥΝΑ

Ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο ή κρανιοεγκεφαλική κάκωση είναι η δυσκολία ανάκλησης ή/και έκφρασης λέξης.

Μέσα από την εικοσαετή θεραπευτική εμπειρία και πρακτική δημιουργήσαμε το Sepcot [Sentence Production & Comprehension Toolkit], μία εφαρμογή για το iPad για την αξιολόγηση και θεραπεία των σχέσεων μεταξύ  των δομικών στοιχείων της πρότασης.

Στο παρελθόν έχει ακόμη δημιουργηθεί ψηφιακό υλικό  για τη βελτίωση των Μεταφωνολογικών Δεξιοτήτων και την Κατονομασία, καθώς και πλούσιο υλικό αξιολόγησης και θεραπείας αφασικών διαταραχών.